Als je je wilt aanmelden voor onze school, kun je hieronder online een aanmeldingsformulier downloaden. Dan eerst het formulier opslaan op eigen device en dan pas invullen s.v.p!)

  1. Aanmelden voor leerjaar 1: let op: het formulier na het downloaden eerst opslaan op eigen device daarna invullen.
    Download hier het aanmeldingsformulier leerjaar 1 als pdf
  2. Aanmelden voor overige leerjaren: let op: het formulier na het downloaden eerst opslaan op eigen device daarna invullen.
    Download hier het aanmeldingsformulier voor overige leerjaren als pdf

Online aanmelden
Ook is het mogelijk om je online aan te melden. Download hier het online invul aanmeldingsformulier voor leerjaar 1.
Hierin kunt u kiezen om uw handtekening te typen, tekenenen of om een afbeelding van uw handtekening toe te voegen zie handleiding. Het voordeel is dat je het formulier zelf online kunt opslaan. Je kunt dit bestand mail naar a.stege@eemsdeltacollege.nl

Aanmelden via post
Bij het aanmeldingsformulier in pdf, print je het bestand en vul je het formulier in. Deze stuur je dan per post aan VO-Eemsdelta.

Vergeet niet het BSN-nummer in te vullen.
Aan de hand van dit nummer en gegevens van de laatst bezochte basis(school) kunnen wij deze digitaal opdracht geven om het overstapdossier PO-VO of VO-VO van jouw voor ons klaar te zetten. Hierin zit voor leerlingen die zich aanmelden voor leerjaar 1 een plaatsingsadvies, onderwijskundig rapport en de resultaten van de eindtoets van groep 8. 

Sluitingsdatum en bevestiging 
Aanmelden voor de brugklas kan tot uiterlijk 1 maart 2020. Als jouw aanmelding bij ons is binnengekomen ontvang je eerst een ontvangstbevestiging van ons per e-mail.