Wij wensen u fijne feestdagen

Traditiegetrouw wensen we u aan het einde van het kalenderjaar fijne feestdagen en een goed nieuwjaar toe. Mede namens alle collega’s wil ik u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u ons in het afgelopen jaar heeft gegeven.

Een bewogen jaar
Tijdens de kerstvakantie zal er tijd en ruimte zijn om terug te blikken op het afgelopen bewogen jaar. Het stemt me gelukkig dat de vacature voor directeur havo/vwo gevuld is en er een oplossing is gevonden voor het teamleiderschap bij het Theda Mansholt College. Daarnaast hebben we deze week te horen gekregen dat de subsidie voor sterk techniek onderwijs is toegekend voor alle VMBO scholen in de regio. Daarin is veel aandacht voor het PO, MBO en het bedrijfsleven. 

Ontwikkelingen campus
Door iedereen binnen de scholen is
afgelopen jaar hard gewerkt aan het in positie brengen van de verschillende rollen binnen onze organisatie, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Tevens stond het jaar 2019 in het teken van het ontwerp voor de nieuwe campus die gebouwd gaat worden aan de Solwerderweg. De selectie van een aannemer die de campus gaat bouwen, is inmiddels gestart.
De scholen die straks samenkomen op de campus werken nu al gestaag aan de ontwikkeling van het onderwijs, waarbij verdere digitalisering en het meer toespitsen op de onderwijsvraag van de leerling centraal staan.

Veel kijkplezier gewenst!
Voor onze kerstgroet maken we gebruik van een prachtige sketch.