Je vindt hier de schoolgids 2022-2023 van VO Eemsdelta. Met deze schoolgids informeren we leerlingen en ouders over belangrijke onderwerpen van de school. VO Eemsdelta heeft twee locaties: Campus VO Eemsdelta in Appingedam en Rutger Kopland VO Eemsdelta in Siddeburen. De locaties hebben diverse opleidingen in huis. Campus VO Eemsdelta is een nieuw gebouw, dat dit schooljaar voor het eerst in gebruik is genomen. Aan het einde van dit schooljaar zal ook Rutger Kopland VO Eemsdelta een nieuw gebouw krijgen. De opleidingen van VO Eemsdelta werken samen en hebben veel dingen gemeen. Daarom hebben we alle informatie over onze school gebundeld in één gids.

Onder 'documenten' op onze site www.vo-eemsdelta.nl vind je protocollen en regelingen waarnaar we in de schoolgids verwijzen. Voor het leesgemak wordt in deze schoolgids de term 'ouders' gebruikt. Hiermee wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Ik wens je, mede namens mijn collega's, een goed schooljaar 2022-2023 toe.

Annalies Mulder

Algemeen directeur VO Eemsdelta